ဝန်ဆောင်မှု

ဝန်ဆောင်မှု

Wheel & Castor လမ်းညွှန်

အတိုချုံးရှင်းပြထားသည်- ဘီးများနှင့် ဝမ်းဆူများအကြောင်း အခြေခံဗဟုသုတနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများ။

သင့်လျော်သော ကြက်ဆူကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။

 သင့်လျော်သော ဝမ်းနုတ်ဆေးကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။

 ကြက်ဆူပင်များ

 ဆုံလည်ဝမ်းဆူများ တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် အကြံပြုချက် ၅ ခု

 ဝမ်းနုတ်ဆေးအသုံးပြုရန် အထွေထွေ ညွှန်ကြားချက်များ

 ပရိဘောဂ ဝမ်းဆွဲကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ။